Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emigrantský610 SGWaAP
0.524disidentský830 SGWaAP
0.558exilový2741 SGWaAP
0.571emigrantská841 SGWaAP
0.604spisovateľský3648 SGWaAP
0.606exulant1988 SGWaAP
0.613samizdatový837 SGWaAP
0.633ľudácky1786 SGWaAP
0.643proletársky1032 SGWaAP
0.644emigrant16551 SGWaAP
0.644intelektuálsky569 SGWaAP
0.654antikomunistický835 SGWaAP
0.655krajanský4614 SGWaAP
0.655humoristický3009 SGWaAP
0.659vysťahovalec4080 SGWaAP
0.662emigrácia17801 SGWaAP
0.663klerikálny635 SGWaAP
0.665protikomunistický950 SGWaAP
0.669šovinistický986 SGWaAP
0.674nacionalistický5917 SGWaAP
0.678ľavicový_intelektuál1300 SGWaAP
0.680boľševický4033 SGWaAP
0.680odbojový448 SGWaAP
0.681medzivojnový1793 SGWaAP
0.683exil17013 SGWaAP