Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emigrantská841 SGWaAP
0.428emigračná757 SGWaAP
0.429exilová4145 SGWaAP
0.483disidentská1109 SGWaAP
0.511emigrácia17801 SGWaAP
0.530vysťahovalecká563 SGWaAP
0.556proletárska2351 SGWaAP
0.564ľudácka1678 SGWaAP
0.566poprevratová951 SGWaAP
0.571emigrantský610 SGWaAP
0.573krajanská2887 SGWaAP
0.583medzivojnová3975 SGWaAP
0.585povojnová13628 SGWaAP
0.594emigrant16551 SGWaAP
0.614predrevolučná550 SGWaAP
0.616komunistická80095 SGWaAP
0.622antikomunistická987 SGWaAP
0.626ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.634boľševická3900 SGWaAP
0.636židovská74011 SGWaAP
0.637odbojová2564 SGWaAP
0.639sovietska44297 SGWaAP
0.648exilový2741 SGWaAP
0.648exulant1988 SGWaAP
0.653porevolučná1908 SGWaAP
0.653protikomunistická1082 SGWaAP
0.655predvojnová3032 SGWaAP
0.657diaspóra3148 SGWaAP
0.658klerikálna561 SGWaAP
0.658davista1019 SGWaAP
0.661protifašistická1579 SGWaAP
0.661kolaborantská449 SGWaAP
0.663nacistická11489 SGWaAP
0.663samizdatová966 SGWaAP
0.664angažovaná4088 SGWaAP
0.666čechoslovakistická493 SGWaAP
0.666buržoázna6997 SGWaAP
0.666vysťahovalec4080 SGWaAP
0.667národne_orientovaná895 SGWaAP
0.669sionistická2063 SGWaAP
0.671krajanský_spolok1198 SGWaAP
0.672inonárodná1058 SGWaAP
0.672beatnická450 SGWaAP
0.673prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.676spisovateľská6873 SGWaAP
0.677medzivojnové1939 SGWaAP