Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emigrantská841 SGWaAP
0.428emigračná757 SGWaAP
0.429exilová4145 SGWaAP
0.483disidentská1109 SGWaAP
0.511emigrácia17801 SGWaAP
0.530vysťahovalecká563 SGWaAP
0.556proletárska2351 SGWaAP
0.564ľudácka1678 SGWaAP
0.566poprevratová951 SGWaAP
0.571emigrantský610 SGWaAP
0.573krajanská2887 SGWaAP
0.583medzivojnová3975 SGWaAP
0.585povojnová13628 SGWaAP
0.594emigrant16551 SGWaAP
0.614predrevolučná550 SGWaAP
0.616komunistická80095 SGWaAP
0.622antikomunistická987 SGWaAP
0.626ľavicovo_orientovaná693 SGWaAP
0.634boľševická3900 SGWaAP
0.636židovská74011 SGWaAP
0.637odbojová2564 SGWaAP
0.639sovietska44297 SGWaAP
0.648exilový2741 SGWaAP
0.648exulant1988 SGWaAP