Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emigrant16551 SGWaAP
0.390vysťahovalec4080 SGWaAP
0.407gastarbeiter1216 SGWaAP
0.422imigrant28985 SGWaAP
0.438exulant1988 SGWaAP
0.447prisťahovalec30190 SGWaAP
0.470emigrácia17801 SGWaAP
0.497vyhnanec4881 SGWaAP
0.513emigrovať19070 SGWaAP
0.534privandrovalec1033 SGWaAP
0.540azylant4712 SGWaAP
0.543utečenec119902 SGWaAP
0.546disident17549 SGWaAP
0.549presídlenec2715 SGWaAP
0.559migrant70022 SGWaAP
0.579konvertita3063 SGWaAP
0.591repatriant520 SGWaAP
0.594emigrantská841 SGWaAP
0.598ilegálny_prisťahovalec999 SGWaAP
0.600nelegálny_prisťahovalec868 SGWaAP
0.600ilegálny_imigrant1247 SGWaAP
0.603deportovať5456 SGWaAP
0.605žid65420 SGWaAP
0.610nelegálny_imigrant824 SGWaAP