Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emigračná757 SGWaAP
0.384vysťahovalecká563 SGWaAP
0.428emigrantská841 SGWaAP
0.440emigrácia17801 SGWaAP
0.488prisťahovalecká2371 SGWaAP
0.541imigračná2654 SGWaAP
0.618exilová4145 SGWaAP
0.623utečenecká3814 SGWaAP
0.628povojnová13628 SGWaAP
0.631reslovakizácia568 SGWaAP
0.632emigrant16551 SGWaAP
0.633migračná11689 SGWaAP
0.637vysťahovalectvo4104 SGWaAP
0.638imigrácia10830 SGWaAP
0.640deportácia13952 SGWaAP
0.645porevolučná1908 SGWaAP
0.655protikomunistická1082 SGWaAP
0.656Protektorát1361 SGWaAP
0.664Protektorát_Čechy1453 SGWaAP
0.664prisťahovalectvo6022 SGWaAP
0.670repatriant520 SGWaAP