Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emigrácia17801 SGWaAP
0.440emigračná757 SGWaAP
0.451emigrovať19070 SGWaAP
0.470emigrant16551 SGWaAP
0.511emigrantská841 SGWaAP
0.527exil17013 SGWaAP
0.541deportácia13952 SGWaAP
0.547vysťahovalectvo4104 SGWaAP
0.556perzekúcia7796 SGWaAP
0.564vysťahovalecká563 SGWaAP
0.591imigrácia10830 SGWaAP
0.599exulant1988 SGWaAP
0.604okupácia28497 SGWaAP
0.608vysťahovalec4080 SGWaAP
0.617internácia1287 SGWaAP
0.619ilegalita3654 SGWaAP
0.620sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.623komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.627povojnová13628 SGWaAP
0.627diaspóra3148 SGWaAP
0.633neemigrovať570 SGWaAP
0.643represálie4171 SGWaAP