Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emancipovaný700 SGWaAP
0.416emancipovaná2317 SGWaAP
0.535sebavedomá10624 SGWaAP
0.581rozhľadená1053 SGWaAP
0.589emancipovať964 SGWaAP
0.599slobodomyseľná594 SGWaAP
0.599vzdelaná11990 SGWaAP
0.607slabošský545 SGWaAP
0.619slobodomyseľný1115 SGWaAP
0.638intelektuálka1502 SGWaAP
0.640vzdelané2348 SGWaAP
0.641svojhlavá437 SGWaAP
0.641sebaistá1723 SGWaAP
0.643panovačná1955 SGWaAP
0.646charakterná487 SGWaAP
0.646ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.646emancipácia7999 SGWaAP
0.649karieristka593 SGWaAP
0.652mužsky711 SGWaAP
0.652priebojná1169 SGWaAP
0.657intelektuálne6414 SGWaAP