Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emancipovaná2317 SGWaAP
0.392intelektuálka1502 SGWaAP
0.396sebavedomá10624 SGWaAP
0.416emancipovaný700 SGWaAP
0.451panovačná1955 SGWaAP
0.455ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.467karieristka593 SGWaAP
0.490feministka9215 SGWaAP
0.491slobodomyseľná594 SGWaAP
0.510svojhlavá437 SGWaAP
0.519rozhľadená1053 SGWaAP
0.522tridsiatnička2472 SGWaAP
0.535aristokratka1003 SGWaAP
0.540cnostná1712 SGWaAP
0.546vzdelaná11990 SGWaAP
0.552sebaistá1723 SGWaAP
0.555priebojná1169 SGWaAP
0.557päťdesiatnička1555 SGWaAP
0.557charakterná487 SGWaAP
0.561štyridsiatnička2342 SGWaAP
0.562hrdinka31271 SGWaAP