Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emancipačné668 SGWaAP
0.388emancipačná953 SGWaAP
0.404emancipačný1154 SGWaAP
0.460národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.479nacionálne837 SGWaAP
0.488emancipácia7999 SGWaAP
0.494osvietenské632 SGWaAP
0.498autonomistické411 SGWaAP
0.505feministické_hnutie1034 SGWaAP
0.509národnooslobodzovacie_hnutie857 SGWaAP
0.527poprevratové453 SGWaAP
0.547národnooslobodzovací477 SGWaAP
0.552oslobodzovacie670 SGWaAP
0.552revolučné_hnutie1933 SGWaAP
0.558reformačné861 SGWaAP
0.561národno2973 SGWaAP
0.564proletárske518 SGWaAP
0.566buržoázne1014 SGWaAP
0.568robotnícke_hnutie3336 SGWaAP
0.571sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.573štátoprávne983 SGWaAP