Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emancipačná953 SGWaAP
0.388emancipačné668 SGWaAP
0.413emancipácia7999 SGWaAP
0.437emancipačný1154 SGWaAP
0.510štátotvorná1068 SGWaAP
0.534štátoprávna1611 SGWaAP
0.552autonomistická856 SGWaAP
0.552národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.578feministické_hnutie1034 SGWaAP
0.578demokratizačná954 SGWaAP
0.579samobytnosť654 SGWaAP
0.579svojbytnosť3178 SGWaAP
0.581maďarizačná666 SGWaAP
0.589maďarizácia6848 SGWaAP
0.595osvietenská1933 SGWaAP
0.596nacionálna2433 SGWaAP
0.597nacionálne766 SGWaAP
0.599národnostný_útlak1043 SGWaAP
0.600čechoslovakizmus2531 SGWaAP
0.601národne_orientovaná895 SGWaAP