Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000emancipácia7999 SGWaAP
0.413emancipačná953 SGWaAP
0.422rovnoprávnosť10545 SGWaAP
0.463emancipačný1154 SGWaAP
0.479feminizmus9071 SGWaAP
0.488emancipačné668 SGWaAP
0.545demokratizácia9510 SGWaAP
0.558svojbytnosť3178 SGWaAP
0.570emancipovať964 SGWaAP
0.575feministické_hnutie1034 SGWaAP
0.584zrovnoprávnenie6206 SGWaAP
0.597maďarizácia6848 SGWaAP
0.601sebaurčenie6986 SGWaAP
0.606europeizácia736 SGWaAP
0.609feministka9215 SGWaAP
0.612národné_obrodenie4075 SGWaAP
0.612rodový_stereotyp3393 SGWaAP
0.613samobytnosť654 SGWaAP
0.614rovnoprávne_postavenie1326 SGWaAP
0.616nacionalizmus26046 SGWaAP
0.621sekularizácia3910 SGWaAP