Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000elitárstvo1168 SGWaAP
0.439rovnostárstvo1439 SGWaAP
0.447spiatočníctvo648 SGWaAP
0.453povýšenectvo1034 SGWaAP
0.469sektárstvo1071 SGWaAP
0.472snobstvo567 SGWaAP
0.491prospechárstvo653 SGWaAP
0.493snobizmus1135 SGWaAP
0.497autoritárstvo1271 SGWaAP
0.499elitárska777 SGWaAP
0.500karierizmus930 SGWaAP
0.502pokrytectvo12995 SGWaAP
0.503morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.506bigotnosť752 SGWaAP
0.531kozmopolitizmus928 SGWaAP
0.531elitársky962 SGWaAP
0.535individualizmus8799 SGWaAP
0.536malomeštiactvo869 SGWaAP
0.540stádovitosť714 SGWaAP
0.542straníckosť1016 SGWaAP
0.544sebectvo10545 SGWaAP
0.544diktátorstvo419 SGWaAP
0.548oportunizmus2274 SGWaAP