Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000elitárska777 SGWaAP
0.492elitársky962 SGWaAP
0.499elitárstvo1168 SGWaAP
0.503ľavičiarska483 SGWaAP
0.510individualistická1297 SGWaAP
0.523intelektuálska710 SGWaAP
0.530úzkoprsá542 SGWaAP
0.532spiatočnícka695 SGWaAP
0.535globalistická486 SGWaAP
0.546liberálna27803 SGWaAP
0.558kolektivistická547 SGWaAP
0.566úpadková737 SGWaAP
0.574elitár542 SGWaAP
0.576tradicionalistická535 SGWaAP
0.576snobská1281 SGWaAP
0.577rovnostárska689 SGWaAP
0.584amorálna1149 SGWaAP
0.590politicky_korektná673 SGWaAP
0.592autoritárska1652 SGWaAP
0.594dekadentná1686 SGWaAP
0.600pokrytecká2561 SGWaAP
0.601ideologická17229 SGWaAP
0.601pomýlená4050 SGWaAP
0.603zvrátená7898 SGWaAP