Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000elektrotechnika17485 SGWaAP
0.293strojárstvo19092 SGWaAP
0.297elektrotechnický8231 SGWaAP
0.357strojníctvo813 SGWaAP
0.374elektrotechnické3560 SGWaAP
0.378elektrotechnická8536 SGWaAP
0.387automatizačná_technika1281 SGWaAP
0.404silnoprúdová1112 SGWaAP
0.404mikroelektronika1559 SGWaAP
0.414elektrotechnik5721 SGWaAP
0.450robotika8991 SGWaAP
0.456strojárska15796 SGWaAP
0.458Elektrotechnika761 SGWaAP
0.463kybernetika3811 SGWaAP
0.464strojársky10701 SGWaAP
0.465informatika54704 SGWaAP
0.490materiálové_inžinierstvo816 SGWaAP
0.494metalurgia3106 SGWaAP
0.510elektrotechnický_priemysel5763 SGWaAP
0.512strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.519aplikovaná_informatika2256 SGWaAP