Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000elektrotechnický8231 SGWaAP
0.246strojársky10701 SGWaAP
0.297elektrotechnika17485 SGWaAP
0.396strojársky_priemysel3570 SGWaAP
0.397strojárstvo19092 SGWaAP
0.398elektrotechnické3560 SGWaAP
0.404Elektrotechnický1165 SGWaAP
0.412elektrotechnický_priemysel5763 SGWaAP
0.446elektrotechnická8536 SGWaAP
0.447gumárenský1105 SGWaAP
0.451kovospracujúci1028 SGWaAP
0.452automatizačná_technika1281 SGWaAP
0.460drevársky4106 SGWaAP
0.468strojárska15796 SGWaAP
0.470polygrafický1656 SGWaAP
0.476hutnícky5309 SGWaAP
0.499gumárenský_priemysel778 SGWaAP
0.501papierenský2836 SGWaAP
0.502mikroelektronika1559 SGWaAP
0.511strojníctvo813 SGWaAP
0.513obrábací_stroj4956 SGWaAP
0.517metalurgický1486 SGWaAP