Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000elektromechanik1550 SGWaAP
0.383obrábač_kov2094 SGWaAP
0.431mechanik_elektrotechnik969 SGWaAP
0.431Mechanik983 SGWaAP
0.440autoelektrikár662 SGWaAP
0.446autoopravár2183 SGWaAP
0.447nástrojár1240 SGWaAP
0.480elektrotechnik5721 SGWaAP
0.481silnoprúdová1112 SGWaAP
0.498lakovník827 SGWaAP
0.508elektromontér705 SGWaAP
0.520strojný_zámočník734 SGWaAP
0.523karosár566 SGWaAP
0.532trojročný_učebný987 SGWaAP
0.535opravár9064 SGWaAP
0.538zámočník9043 SGWaAP
0.540klampiar3087 SGWaAP
0.545čalúnnik1025 SGWaAP
0.546elektrikár13828 SGWaAP
0.548mechanik27220 SGWaAP
0.557elektrotechnické3560 SGWaAP
0.560automechanik7908 SGWaAP
0.567lakovač643 SGWaAP