Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000elektrifikácia6029 SGWaAP
0.446elektrifikovať653 SGWaAP
0.464elektrifikovaný4355 SGWaAP
0.524modernizácia104377 SGWaAP
0.550plynofikácia5488 SGWaAP
0.632ekologizácia2527 SGWaAP
0.635koľajová_doprava2236 SGWaAP
0.636industrializácia5929 SGWaAP
0.645elektrický_pohon11350 SGWaAP
0.646výstavba658312 SGWaAP
0.659železničný_uzol1747 SGWaAP
0.659železničná_trať32339 SGWaAP
0.666prekládka6601 SGWaAP
0.679sériová_výroba11556 SGWaAP
0.680železničný_koridor1596 SGWaAP
0.687koľajová3947 SGWaAP
0.688trolejbusová6407 SGWaAP
0.692meniareň705 SGWaAP
0.693prestavba67303 SGWaAP