Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000električkové961 SGWaAP
0.387električková9698 SGWaAP
0.400električková_trať11134 SGWaAP
0.414električkový2177 SGWaAP
0.419trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.425električka77997 SGWaAP
0.475koľajová3947 SGWaAP
0.489železničné11843 SGWaAP
0.517koľajový3237 SGWaAP
0.525koľajové1831 SGWaAP
0.528trolejbusová6407 SGWaAP
0.529vozovňa2977 SGWaAP
0.534trakčné_vedenie2854 SGWaAP
0.536priecestie14036 SGWaAP
0.538podjazd5622 SGWaAP
0.539nástupisko2028 SGWaAP
0.539rýchlodráha1697 SGWaAP
0.540nadjazd6964 SGWaAP
0.540Most_SNP5488 SGWaAP
0.545nástupište20233 SGWaAP
0.550mimoúrovňové952 SGWaAP
0.558meniareň705 SGWaAP