Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000električková_trať11134 SGWaAP
0.291električková9698 SGWaAP
0.311električkový2177 SGWaAP
0.399trolejbusová6407 SGWaAP
0.400električkové961 SGWaAP
0.418električka77997 SGWaAP
0.436rýchlodráha1697 SGWaAP
0.444okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.446kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.456Filiálka1262 SGWaAP
0.458estakáda4055 SGWaAP
0.459Most_Apollo1695 SGWaAP
0.460mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.460trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.468podjazd5622 SGWaAP
0.473železničná_trať32339 SGWaAP
0.474Prístavný_most2288 SGWaAP
0.477nadchod2317 SGWaAP
0.477nadjazd6964 SGWaAP
0.482koľajová3947 SGWaAP