Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000elektrárenský1281 SGWaAP
0.454teplárenský597 SGWaAP
0.493plynárenský4688 SGWaAP
0.519elektráreň105944 SGWaAP
0.536uhoľný4440 SGWaAP
0.538rozvodný2852 SGWaAP
0.546metalurgický1486 SGWaAP
0.547petrochemický1880 SGWaAP
0.547elektrárenská2098 SGWaAP
0.556hlinikáreň2010 SGWaAP
0.557ťažobný5194 SGWaAP
0.580elektroenergetický525 SGWaAP
0.585Elektráreň_Nováky822 SGWaAP
0.594uhoľná2632 SGWaAP
0.595hutnícky5309 SGWaAP
0.598hnedouhoľná832 SGWaAP
0.603cementáreň5838 SGWaAP
0.604vodná_elektráreň15943 SGWaAP
0.604tepláreň15384 SGWaAP
0.606drevospracujúci1525 SGWaAP
0.610hydroelektráreň1774 SGWaAP
0.612popolček4065 SGWaAP