Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ekumenické_hnutie1032 SGWaAP
0.383ekumenický_dialóg1250 SGWaAP
0.407ekumenizmus6626 SGWaAP
0.449ekumenické4128 SGWaAP
0.453cirkevné_spoločenstvo5864 SGWaAP
0.482charizmatické_hnutie659 SGWaAP
0.495Katolícky_cirkev7507 SGWaAP
0.498kresťanské_spoločenstvo8401 SGWaAP
0.504reformné_hnutie887 SGWaAP
0.509koncilová941 SGWaAP
0.521evanjelikálne409 SGWaAP
0.523katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.542Cirkev25402 SGWaAP
0.551evanjelizácia22920 SGWaAP
0.554reformačné861 SGWaAP
0.555eucharistické1497 SGWaAP
0.557cirkev670610 SGWaAP
0.557mariánska_úcta2247 SGWaAP
0.557ekleziológia491 SGWaAP
0.563misionárske1335 SGWaAP