Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ekumenická_pobožnosť512 SGWaAP
0.260ekumenická_bohoslužba2368 SGWaAP
0.462zádušná_svätá1139 SGWaAP
0.464svätá_omša108441 SGWaAP
0.479slávnostná_svätá12902 SGWaAP
0.499zádušná795 SGWaAP
0.515eucharistická_slávnosť1457 SGWaAP
0.519spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.525modlitbová_vigília694 SGWaAP
0.531omša92903 SGWaAP
0.542Bohoslužba725 SGWaAP
0.542eucharistická_adorácia1433 SGWaAP
0.544sviečkový_sprievod669 SGWaAP
0.544svätá_liturgia7239 SGWaAP