Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000egoizmus16497 SGWaAP
0.161sebectvo10545 SGWaAP
0.239egocentrizmus2227 SGWaAP
0.239sebeckosť3270 SGWaAP
0.312individualizmus8799 SGWaAP
0.407karierizmus930 SGWaAP
0.416chamtivosť12734 SGWaAP
0.416fanatizmus8065 SGWaAP
0.434sebaklam5554 SGWaAP
0.437pokrytectvo12995 SGWaAP
0.441egoistická2566 SGWaAP
0.442altruizmus3363 SGWaAP
0.444nihilizmus3239 SGWaAP
0.444materializmus9225 SGWaAP
0.448samoľúbosť4704 SGWaAP
0.454oportunizmus2274 SGWaAP
0.458negativizmus3041 SGWaAP
0.462kolektivizmus1831 SGWaAP
0.462konformizmus1169 SGWaAP
0.468namyslenosť3052 SGWaAP
0.468pragmatizmus5424 SGWaAP
0.469cynizmus8447 SGWaAP
0.472primitivizmus3253 SGWaAP
0.472hedonizmus2092 SGWaAP
0.478zbabelosť7461 SGWaAP
0.481pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.485konzumizmus1740 SGWaAP
0.486relativizmus5097 SGWaAP
0.487egoistický4689 SGWaAP
0.489idealizmus5687 SGWaAP
0.490opovrhovanie2915 SGWaAP
0.492hrabivosť918 SGWaAP
0.493prospechárstvo653 SGWaAP
0.493lakomstvo3062 SGWaAP
0.495bezcitnosť2602 SGWaAP
0.499dogmatizmus2038 SGWaAP
0.503etatizmus1393 SGWaAP
0.504subjektivizmus1824 SGWaAP
0.505povrchnosť7196 SGWaAP
0.505ľahostajnosť25341 SGWaAP
0.509zloba21598 SGWaAP
0.510nadutosť2296 SGWaAP
0.512ziskuchtivosť1185 SGWaAP
0.513despotizmus1477 SGWaAP
0.517lakomosť2032 SGWaAP
0.520domýšľavosť1966 SGWaAP
0.522pud23037 SGWaAP