Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000egoizmus16497 SGWaAP
0.161sebectvo10545 SGWaAP
0.239egocentrizmus2227 SGWaAP
0.239sebeckosť3270 SGWaAP
0.312individualizmus8799 SGWaAP
0.407karierizmus930 SGWaAP
0.416chamtivosť12734 SGWaAP
0.416fanatizmus8065 SGWaAP
0.434sebaklam5554 SGWaAP
0.437pokrytectvo12995 SGWaAP
0.441egoistická2566 SGWaAP
0.442altruizmus3363 SGWaAP
0.444nihilizmus3239 SGWaAP
0.444materializmus9225 SGWaAP
0.448samoľúbosť4704 SGWaAP
0.454oportunizmus2274 SGWaAP
0.458negativizmus3041 SGWaAP
0.462kolektivizmus1831 SGWaAP
0.462konformizmus1169 SGWaAP
0.468namyslenosť3052 SGWaAP
0.468pragmatizmus5424 SGWaAP
0.469cynizmus8447 SGWaAP
0.472primitivizmus3253 SGWaAP
0.472hedonizmus2092 SGWaAP