Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000egoistická2566 SGWaAP
0.213sebecká6018 SGWaAP
0.323egocentrická798 SGWaAP
0.419egoistický4689 SGWaAP
0.441egoizmus16497 SGWaAP
0.447individualistická1297 SGWaAP
0.450sebeckosť3270 SGWaAP
0.464egoistické1715 SGWaAP
0.465sebectvo10545 SGWaAP
0.470zvrhlá2457 SGWaAP
0.470sebecký10479 SGWaAP
0.486altruistická540 SGWaAP
0.486samoľúba928 SGWaAP
0.496zištná570 SGWaAP
0.499chamtivá1412 SGWaAP
0.501majetnícka402 SGWaAP
0.503bezcitná2733 SGWaAP
0.504pokrytecká2561 SGWaAP
0.504bezcharakterná728 SGWaAP
0.504márnivá1316 SGWaAP
0.507egoisticky1682 SGWaAP
0.510amorálna1149 SGWaAP
0.512pomýlená4050 SGWaAP
0.515zvrátená7898 SGWaAP
0.521vypočítavá1871 SGWaAP