Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000egocentrizmus2227 SGWaAP
0.239egoizmus16497 SGWaAP
0.346sebectvo10545 SGWaAP
0.353sebeckosť3270 SGWaAP
0.398negativizmus3041 SGWaAP
0.436individualizmus8799 SGWaAP
0.451samoľúbosť4704 SGWaAP
0.452fanatizmus8065 SGWaAP
0.459karierizmus930 SGWaAP
0.469cynizmus8447 SGWaAP
0.471namyslenosť3052 SGWaAP
0.471primitivizmus3253 SGWaAP
0.473komplex_menejcennosť2925 SGWaAP
0.475dogmatizmus2038 SGWaAP
0.476konformizmus1169 SGWaAP
0.477domýšľavosť1966 SGWaAP
0.480povrchnosť7196 SGWaAP
0.486detinskosť1082 SGWaAP
0.488perfekcionizmus3225 SGWaAP
0.497nihilizmus3239 SGWaAP
0.498sebaklam5554 SGWaAP
0.500oportunizmus2274 SGWaAP
0.504subjektivizmus1824 SGWaAP