Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000egida667 SGWaAP
0.550patronát13624 SGWaAP
0.576kepienok545 SGWaAP
0.595kuratela3024 SGWaAP
0.665záštita61351 SGWaAP
0.673gescia6085 SGWaAP
0.685taktovka30963 SGWaAP
0.686pláštik3702 SGWaAP
0.714gestorstvo654 SGWaAP
0.722zaštítiť1149 SGWaAP
0.723tútorstvo558 SGWaAP
0.744pod3492630 SGWaAP
0.744osnovateľ773 SGWaAP
0.751zaštiťovať565 SGWaAP
0.755generalissimus579 SGWaAP
0.760zvrchovaná3542 SGWaAP
0.760komitét1995 SGWaAP
0.761slobodomurárska1727 SGWaAP
0.763apolitickosť890 SGWaAP