Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dynastický759 SGWaAP
0.413dynastická512 SGWaAP
0.480Jagelovci427 SGWaAP
0.514panovnícky999 SGWaAP
0.515mocenský18956 SGWaAP
0.522uhorský_trón2265 SGWaAP
0.526habsburský3387 SGWaAP
0.528následníctvo1077 SGWaAP
0.530panovnícky_rod963 SGWaAP
0.535Arpádovci1890 SGWaAP
0.547habsburská2478 SGWaAP
0.549Anjouovci901 SGWaAP
0.553Přemyslovci929 SGWaAP
0.555panovník51690 SGWaAP
0.560Habsburský1841 SGWaAP
0.565franská_ríša1389 SGWaAP
0.575dynastia24919 SGWaAP
0.577Habsburgovci8710 SGWaAP
0.580panovnícka1726 SGWaAP
0.583Franský_ríša989 SGWaAP
0.587franský3625 SGWaAP
0.587habsburské824 SGWaAP
0.592investitúra555 SGWaAP
0.595monarchistický541 SGWaAP