Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dynastická512 SGWaAP
0.413dynastický759 SGWaAP
0.503panovnícka1726 SGWaAP
0.524Jagelovci427 SGWaAP
0.540následníctvo1077 SGWaAP
0.541habsburská2478 SGWaAP
0.546chetitská787 SGWaAP
0.552panovnícky_rod963 SGWaAP
0.561Anjouovci901 SGWaAP
0.563panovník51690 SGWaAP
0.567dynastia24919 SGWaAP
0.573Přemyslovci929 SGWaAP
0.574veľmocenská990 SGWaAP
0.578panovnícky999 SGWaAP
0.587Arpádovci1890 SGWaAP
0.598monarchistická588 SGWaAP
0.601habsburský3387 SGWaAP
0.601Franský_ríša989 SGWaAP
0.605dobyvačná1137 SGWaAP
0.606vladárska582 SGWaAP
0.607franská_ríša1389 SGWaAP
0.609absolutistická947 SGWaAP
0.613Habsburgovci8710 SGWaAP
0.616habsburské824 SGWaAP