Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dynastia24919 SGWaAP
0.468panovanie8692 SGWaAP
0.484perzská_ríša1108 SGWaAP
0.487panovnícka1726 SGWaAP
0.488Arpádovci1890 SGWaAP
0.499panovník51690 SGWaAP
0.505panovnícky_rod963 SGWaAP
0.510rímska_ríša10411 SGWaAP
0.513cisárstvo5581 SGWaAP
0.517rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.527egyptský_faraón1311 SGWaAP
0.530cisár81604 SGWaAP
0.534rímske_impérium1379 SGWaAP
0.535byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.545monarchia26468 SGWaAP
0.548kalif2319 SGWaAP
0.550aristokracia7168 SGWaAP
0.550Anjouovci901 SGWaAP