Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dynamizmus2005 SGWaAP
0.585dramatizmus662 SGWaAP
0.595duchovnosť8561 SGWaAP
0.598činorodosť2074 SGWaAP
0.600citovosť1980 SGWaAP
0.601zmyslovosť1015 SGWaAP
0.603opravdivosť768 SGWaAP
0.609živosť4011 SGWaAP
0.612mnohorakosť2170 SGWaAP
0.617synkretizmus1711 SGWaAP
0.626emocionálnosť636 SGWaAP
0.626étos3855 SGWaAP
0.627mnohotvárnosť1869 SGWaAP
0.627dynamickosť2627 SGWaAP
0.629hľadačstvo509 SGWaAP
0.635evanjeliové_posolstvo905 SGWaAP
0.641senzualizmus453 SGWaAP