Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dychovka11081 SGWaAP
0.213dychová_hudba16278 SGWaAP
0.386cimbalová1681 SGWaAP
0.409dychový_orchester2885 SGWaAP
0.418cimbalová_muzika1243 SGWaAP
0.421Dychový_hudba1106 SGWaAP
0.451muzika60364 SGWaAP
0.455folklórna29896 SGWaAP
0.476harmonikár4169 SGWaAP
0.494kapela355701 SGWaAP
0.494dixieland1003 SGWaAP
0.500folklórny_súbor40379 SGWaAP
0.513spevokol18551 SGWaAP
0.525country18232 SGWaAP
0.529primáš4493 SGWaAP
0.531folková7194 SGWaAP