Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dvorná_dáma3033 SGWaAP
0.306šľachtičná2839 SGWaAP
0.332kňažná7822 SGWaAP
0.355grófka16230 SGWaAP
0.364kontesa1317 SGWaAP
0.399cisárovná8046 SGWaAP
0.417urodzená2769 SGWaAP
0.446kráľovná109539 SGWaAP
0.447arcivojvodkyňa702 SGWaAP
0.454Mária_Antoinetta1745 SGWaAP
0.461kurtizána2832 SGWaAP
0.471panovníčka5963 SGWaAP
0.475aristokratka1003 SGWaAP
0.477princezná85747 SGWaAP
0.481páža2246 SGWaAP
0.489slúžka29606 SGWaAP
0.494baronesa601 SGWaAP
0.504vojvodkyňa10632 SGWaAP
0.504chovanica1147 SGWaAP
0.505konkubína2730 SGWaAP
0.510guvernantka2023 SGWaAP