Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.356dvojakosť602 SGWaAP
0.384mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.396ambivalentnosť741 SGWaAP
0.416ambivalencia986 SGWaAP
0.449dvojzmyselnosť722 SGWaAP
0.488protikladnosť784 SGWaAP
0.489protirečivosť1249 SGWaAP
0.500antinómia544 SGWaAP
0.503viacvýznamovosť413 SGWaAP
0.517nejednoznačnosť3533 SGWaAP
0.530doslovnosť541 SGWaAP
0.547mnohosť1830 SGWaAP
0.554konotácia3410 SGWaAP
0.554dvojznačná501 SGWaAP
0.555rozpornosť1271 SGWaAP
0.557fragmentárnosť616 SGWaAP
0.558iracionálnosť409 SGWaAP
0.558rozdvojenosť431 SGWaAP
0.559náhodnosť2082 SGWaAP
0.560dichotómia1796 SGWaAP
0.566protirečenie10769 SGWaAP
0.569vágnosť621 SGWaAP