Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dvojzmyselné489 SGWaAP
0.438oplzlé786 SGWaAP
0.507posmešné967 SGWaAP
0.509výsmešné498 SGWaAP
0.521provokačné484 SGWaAP
0.525urážlivé3935 SGWaAP
0.526dvojzmyselná1294 SGWaAP
0.531dvojzmyselný1137 SGWaAP
0.531vulgárne6271 SGWaAP
0.532ironické3312 SGWaAP
0.540patetické1957 SGWaAP
0.559žartovné848 SGWaAP
0.559infantilné1222 SGWaAP
0.561sarkastické615 SGWaAP
0.561neslušné6973 SGWaAP
0.564bezočivé1125 SGWaAP
0.566duchaplné1063 SGWaAP
0.570hanlivé2696 SGWaAP
0.571dvojzmyselnosť722 SGWaAP
0.576vzletné830 SGWaAP
0.576trefné2329 SGWaAP
0.580sprosté3958 SGWaAP
0.583provokatívne1581 SGWaAP
0.583pejoratívne595 SGWaAP
0.586detinské3217 SGWaAP