Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dvojstranná5846 SGWaAP
0.331bilaterálna12844 SGWaAP
0.395multilaterálna2920 SGWaAP
0.401trojstranná1217 SGWaAP
0.425dvojstranný4137 SGWaAP
0.471medzivládna7992 SGWaAP
0.496dvojstranné1771 SGWaAP
0.511mnohostranná4638 SGWaAP
0.547bilaterálny8325 SGWaAP
0.560medzištátna5638 SGWaAP
0.567bilaterálne1352 SGWaAP
0.596rámcová18572 SGWaAP
0.606Dohoda24985 SGWaAP
0.612Ruska_federácia2779 SGWaAP
0.627Asociačný588 SGWaAP
0.628strategické_partnerstvo3874 SGWaAP
0.629zamedzenie_dvojité3439 SGWaAP
0.631dohoda780216 SGWaAP
0.637trojstranné851 SGWaAP
0.643recipročná2117 SGWaAP
0.656multilaterálny1832 SGWaAP
0.662Stabilizačný451 SGWaAP
0.665bilaterálne2112 SGWaAP