Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dvojpruhová731 SGWaAP
0.347dvojprúdová1270 SGWaAP
0.396štvorprúdová2759 SGWaAP
0.415okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.421mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.431šírkové_usporiadanie589 SGWaAP
0.481mimoúrovňové952 SGWaAP
0.507nadjazd6964 SGWaAP
0.508podjazd5622 SGWaAP
0.520obchádzková_trasa5127 SGWaAP
0.523kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.523križovatka133816 SGWaAP
0.526dvojprúdovka462 SGWaAP
0.536mostný_objekt4748 SGWaAP