Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dvojprúdovka462 SGWaAP
0.327dvojprúdová1270 SGWaAP
0.382štvorprúdová2759 SGWaAP
0.415betónka512 SGWaAP
0.418autostráda3861 SGWaAP
0.424križovatka133816 SGWaAP
0.438výpadovka3724 SGWaAP
0.467diaľnica189527 SGWaAP
0.498obchádzka10048 SGWaAP
0.525mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.526dvojpruhová731 SGWaAP
0.535krajnica12568 SGWaAP
0.536asfaltka16659 SGWaAP
0.541odbočovať_doľava930 SGWaAP
0.541nadjazd6964 SGWaAP