Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dvojprúdová1270 SGWaAP
0.271štvorprúdová2759 SGWaAP
0.327dvojprúdovka462 SGWaAP
0.347dvojpruhová731 SGWaAP
0.418autostráda3861 SGWaAP
0.421križovatka133816 SGWaAP
0.434mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.448diaľnica189527 SGWaAP
0.477okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.484kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.496výpadovka3724 SGWaAP
0.498obchádzka10048 SGWaAP
0.503nadjazd6964 SGWaAP
0.532jednosmerná8567 SGWaAP