Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dvojmesačník1900 SGWaAP
0.251mesačník24531 SGWaAP
0.368časopis412849 SGWaAP
0.374dvojtýždenník4666 SGWaAP
0.441občasník3441 SGWaAP
0.441dvojčíslo3062 SGWaAP
0.466Časopis2331 SGWaAP
0.495magazín118584 SGWaAP
0.498týždenník82345 SGWaAP
0.522Revue3379 SGWaAP
0.555periodikum38863 SGWaAP
0.562bulletin16562 SGWaAP
0.563spravodaj7769 SGWaAP
0.570almanach4538 SGWaAP
0.573Magazín1799 SGWaAP
0.587Almanach566 SGWaAP
0.588ročenka8506 SGWaAP
0.596večerník6841 SGWaAP
0.597revue16663 SGWaAP
0.605Knižný_revue1505 SGWaAP
0.618Bulletin1848 SGWaAP