Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

cached 💰

slovopočet
0.000dvadsiate_storočie19288 SGWaAP
0.204minulé_storočie89927 SGWaAP
0.226devätnáste_storočie7927 SGWaAP
0.294šesťdesiaty34483 SGWaAP
0.317sedemdesiaty32078 SGWaAP
0.344osemdesiaty34599 SGWaAP
0.350päťdesiaty26933 SGWaAP
0.363deväťdesiaty36014 SGWaAP
0.386storočie797594 SGWaAP
0.395osemnáste_storočie3757 SGWaAP
0.440sedemnáste_storočie2630 SGWaAP
0.456tridsiaty24247 SGWaAP
0.476štyridsiaty12133 SGWaAP
0.493medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.503šestnáste_storočie2546 SGWaAP