Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dunajská_streda75264 SGWaAP
0.264Galanta72848 SGWaAP
0.269dunajská_Streda2554 SGWaAP
0.272Šamorín37654 SGWaAP
0.297Komárno126788 SGWaAP
0.301Šaľa106443 SGWaAP
0.311zlatá_Moravce60715 SGWaAP
0.314Senica160749 SGWaAP
0.327Levice130081 SGWaAP
0.329Senec99308 SGWaAP
0.360Michalovce165562 SGWaAP
0.381Štúrovo29854 SGWaAP
0.383Trnava510967 SGWaAP
0.404Sereď75921 SGWaAP
0.406Hlohovec84655 SGWaAP
0.413Tvrdošovce6600 SGWaAP
0.414Trebišov78388 SGWaAP
0.415Šurany33435 SGWaAP
0.420Skalica133552 SGWaAP
0.423rimavská_sobota47804 SGWaAP