Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dunajská17952 SGWaAP
0.388Dunajský10933 SGWaAP
0.389Dunaj161808 SGWaAP
0.390podunajská4448 SGWaAP
0.470dunajský7153 SGWaAP
0.477dunajské1144 SGWaAP
0.507Podunajský2340 SGWaAP
0.531panónska3259 SGWaAP
0.537Panónsky2119 SGWaAP
0.540Rusovský1134 SGWaAP
0.565dunajské_rameno1380 SGWaAP
0.579vážska2059 SGWaAP
0.579rusovská1023 SGWaAP
0.580nábrežie30570 SGWaAP
0.583Bajkalský4947 SGWaAP
0.583dunajské_nábrežie2377 SGWaAP
0.584Trnávka12102 SGWaAP
0.586prievoz4232 SGWaAP
0.591Chorvátsky_rameno1610 SGWaAP
0.597Čunovo16272 SGWaAP
0.599Prístavný825 SGWaAP