Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.136Dukliansky_priesmyk649 SGWaAP
0.443dargovský553 SGWaAP
0.452sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.466československý_armádny1260 SGWaAP
0.523priesmyk13423 SGWaAP
0.531oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.534Dargovský637 SGWaAP
0.537partizánsky9371 SGWaAP
0.544nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.553východný_front5080 SGWaAP
0.555armádny_zbor2629 SGWaAP
0.562SNP95752 SGWaAP
0.565Stalingrad4105 SGWaAP
0.571frontová_línia3018 SGWaAP
0.577sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.581povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.587červenoarmejec1409 SGWaAP
0.595partizánska_brigáda2439 SGWaAP
0.596ruské_vojsko4231 SGWaAP
0.605gardová913 SGWaAP
0.607paradesantná_brigáda984 SGWaAP
0.611partizánska17276 SGWaAP
0.612tanková_brigáda645 SGWaAP
0.616spojenecké_vojsko3040 SGWaAP
0.624partizánske_hnutie1765 SGWaAP
0.628povstalecký5355 SGWaAP
0.630národné_povstanie6605 SGWaAP
0.633protifašistický_odboj4112 SGWaAP
0.633frontová1253 SGWaAP
0.636povstalecké_vojsko844 SGWaAP
0.637Slanský_vrch2282 SGWaAP
0.637varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.638partizánsky_oddiel2558 SGWaAP
0.638československá_légia1579 SGWaAP