Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000dukliansky_priesmyk805 SGWaAP
0.136Dukliansky_priesmyk649 SGWaAP
0.443dargovský553 SGWaAP
0.452sovietska_armáda8188 SGWaAP
0.466československý_armádny1260 SGWaAP
0.523priesmyk13423 SGWaAP
0.531oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.534Dargovský637 SGWaAP
0.537partizánsky9371 SGWaAP
0.544nemecké_vojsko5142 SGWaAP
0.553východný_front5080 SGWaAP
0.555armádny_zbor2629 SGWaAP
0.562SNP95752 SGWaAP
0.565Stalingrad4105 SGWaAP
0.571frontová_línia3018 SGWaAP
0.577sovietske_vojsko5375 SGWaAP
0.581povstalecká_armáda2191 SGWaAP
0.587červenoarmejec1409 SGWaAP