Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000duklianska1954 SGWaAP
0.249Dukliansky1589 SGWaAP
0.409dukliansky_hrdina604 SGWaAP
0.425Partizánsky6337 SGWaAP
0.455Obranca_mier2873 SGWaAP
0.467partizánska17276 SGWaAP
0.479Kukučínova7939 SGWaAP
0.485SNP95752 SGWaAP
0.497malinovský2450 SGWaAP
0.510Ulica21134 SGWaAP
0.529Jilemnický6941 SGWaAP
0.530Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.533Budovateľský1712 SGWaAP
0.541mlynská4633 SGWaAP