Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000duchovno14984 SGWaAP
0.368duchovnosť8561 SGWaAP
0.439transcendentno1484 SGWaAP
0.446ezoterika12231 SGWaAP
0.465mystika10291 SGWaAP
0.466mysticizmus2351 SGWaAP
0.471duševno1408 SGWaAP
0.472bytie77242 SGWaAP
0.476duchovné62483 SGWaAP
0.477duchovná165624 SGWaAP
0.483spirituálne2969 SGWaAP
0.488okultizmus5882 SGWaAP
0.491šamanizmus3223 SGWaAP
0.500budhizmus11611 SGWaAP
0.522hinduizmus5848 SGWaAP
0.529ezoterické1661 SGWaAP
0.550duchovne31539 SGWaAP
0.551Absolútno1206 SGWaAP
0.556božstvo27454 SGWaAP
0.556pohanstvo5012 SGWaAP