Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000duchovné62483 SGWaAP
0.465opravdivé2594 SGWaAP
0.476duchovno14984 SGWaAP
0.477kňazské5121 SGWaAP
0.484kresťanské38118 SGWaAP
0.485duchovný149319 SGWaAP
0.487bytostné1912 SGWaAP
0.500náboženské27478 SGWaAP
0.501duchovná165624 SGWaAP
0.506ezoterické1661 SGWaAP
0.511božské15006 SGWaAP
0.513spirituálne2969 SGWaAP
0.520Duchovný4228 SGWaAP
0.524svetské4784 SGWaAP
0.525mystické6193 SGWaAP
0.525duchovnosť8561 SGWaAP
0.528božie169284 SGWaAP
0.528pastoračné2772 SGWaAP
0.538misionárske1335 SGWaAP
0.539teologické8505 SGWaAP
0.540biblické12886 SGWaAP
0.540apoštolské3741 SGWaAP
0.547mravné6459 SGWaAP