Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000duchovenstvo7189 SGWaAP
0.275klérus7579 SGWaAP
0.380cirkevná_hierarchia2832 SGWaAP
0.400klerik8145 SGWaAP
0.476cirkevný_hodnostár7202 SGWaAP
0.483prelát4112 SGWaAP
0.499cirkevná_vrchnosť2255 SGWaAP
0.500cirkev670610 SGWaAP
0.504katolícky_klérus652 SGWaAP
0.507duchovný42161 SGWaAP
0.507meštianstvo2519 SGWaAP
0.510episkopát1716 SGWaAP
0.515hodnostár9043 SGWaAP
0.515úradníctvo985 SGWaAP
0.517katolícke_duchovenstvo673 SGWaAP
0.526katolícka_cirkev72226 SGWaAP
0.529biskup286883 SGWaAP
0.530protestant17006 SGWaAP
0.533biskupstvo11888 SGWaAP
0.537protestantské2527 SGWaAP