Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000duchaplné1063 SGWaAP
0.436trefné2329 SGWaAP
0.471vtipné26547 SGWaAP
0.472patetické1957 SGWaAP
0.494obsažné678 SGWaAP
0.494sarkastické615 SGWaAP
0.498poetické5640 SGWaAP
0.506humorné3710 SGWaAP
0.507sentimentálne1072 SGWaAP
0.519ironické3312 SGWaAP
0.530výstižné9421 SGWaAP
0.535úsmevné4709 SGWaAP
0.535múdre25964 SGWaAP
0.543hĺbavé615 SGWaAP
0.543objavné1654 SGWaAP
0.551prvoplánové1655 SGWaAP
0.559vzletné830 SGWaAP
0.560duchaplná2420 SGWaAP
0.564vznešené8432 SGWaAP
0.566dvojzmyselné489 SGWaAP
0.571žartovné848 SGWaAP
0.572povznášajúce1249 SGWaAP
0.582kvetnaté512 SGWaAP
0.584interesantné780 SGWaAP
0.584detinské3217 SGWaAP